Jutus Värdegrund

Vårt värdegrundsarbete  genomsyrar hela verksamheten. Våra värdeord är Tolerans, Rättvisa och Frihet.

Trygghet & Studiero

  • Klagomål

Om du som elev har klagomål på din utbildning eller diverse så ska du i denna ordning kontakta;

1) Undervisande lärare

2) Rektor

3) Huvudman (Respektive Kommun där du studerar)

  • Kränkande Behandling

På Jutus har du alltid möjlighet att vända dig till vår personal om du vill ha hjälp och stöttning. Det kan handla om din psykiska, fysiska och sociala tillvaro.

Vi har lång erfarenhet av detta och kommer göra allt för att hjälpa och vägleda dig i rätt riktning.