GYMNASIAL VUXENUTBILDNING

Kurser

Kurs

Svenska som andraspråk 1

Svenska som andraspråk 1

Svenska som andraspråk 1


Svenska  1

Svenska  1

Svenska  1


Skrivande

Litteratur

Retorik


Engelska 5

Engelska 6

Engelska 7


Kurskod

SVASVA01

SVASVA02

SVASVA03


SVESVE01

SVESVE02

SVESVE03


SVESKR0

SVELIT0

SVERET0


ENGENG05

ENGENG06

ENGENG07


Har du frågor?

Du är alltid varmt välkommen att ringa eller mejla oss!