Om Oss

           Rättvisa, Drömmar & Mål!


Jutus AB grundades av lärare som vill förbättra det svenska skolsystemet och ge eleven 100% rättvis undervisning.


Rättvisa är viktigt för oss och något vi brinner för.


Vår uppgift är att hjälpa så många människor så möjligt att nå sina mål med utbildningen.


Våra lärare har lärarlegitimation och lång erfarenhet av undervisning. Vi brinner för att hjälpa varje elev att få tillgång till en rättvis undervisning med goda resurser.


Vi satsar på kvalitet genom att ha:

  1. Legitimerade och erfarna lärare
  2. Bra böcker och läromedel till varje elev.
  3. Små klasser så att varje elev får tillgång till lärarhjälp.
  4. Studiehandledare (i de flesta språken).
  5. Tydlig Struktur & Progression.


Utbildningen analyseras, utvärderas och förbättras kontinuerligt och vi tar våra elevers feed back på stort allvar så att vi ständigt kan förbättra kvaliteten.


Capture The World


Rättvisa, Drömmar & Mål!
Detta kan du studera hos Jutus.

1.

Svenska för Invandrare

2.

Grundläggande Vuxenutbildning

3.

Gymnasial Vuxenutbildning

Kontakta Oss

Om du har frågor så är du välkommen att ringa eller mejla. Vi svarar oftast direkt, eller inom en timme.


E-post: bengt@jutus.se


Tel: 08 519 728 43